Reklama
 
Blog | Hynek Trojánek

Více než 600 novinářů z Česka se zúčastnilo unikátního výzkumu

Co ví čeští novináři o digitálních technologiích? Jak je používají a jak je vnímají? A jak ve světlě technologických změn vnímají samotnou roli novinařiny do budoucna? Na to vše odpoví přelomový průzkum.

Výzkum jsme v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří realizovali toto léto. Do přípravy výzkumu se zapojili jak odborníci z Fakulty sociálních věd, tak například zástupci Ústavu státu a práva AV ČR. Jako podklad pro rozsáhé dotazníkové šetření posloužil náš předešlý výzkum, kdy jsme se ptali lidí ohrožených sociálním vyloučením, jak vnímají digitální technologie: zatímco některým lidem například s postižením mohou pomáhat, jiní se jim raději právě na základě důsledného poznání vyhýbají.

Co soudí novináři o fenoménech, jakými jsou digitální vyloučení či přizpůsobení formy a obsahu lidem se speciálními potřebami, představíme veřejnosti 24. října na odborném kolokviu. Po tiskové konferenci navážeme čtyřmi diskuzními panely, kde digitalizaci a její dopad na lidská práva a to, jak to vnímají média, probereme detailněji. Přihlášení na kolokvium je zdarma na webu: ddlt.iure.org/kolokvium.

Reklama